Club Excursionista Anoia: Ja podeu consultar les tarifes de les Llicències Federatives de muntanya pel 2012

 

La FEEC – Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, ja ha aprovat les noves quotes de les Llicències Federatives pel 2012. Ja es poden consultar a la mateixa web de la Federació
www.feec.org
o a l’apartat de “Llicències Federatives 2012” dins de la columna de continguts de la web del Club Excursionista Anoia
www.amasquefa.com/clubexcursionistaanoia
Per a més informació sobre les llicències i la seva tramitació, us podeu adreçar a
ceanoia@hotmail.com
o els divendres de 19 a 21h al local del Club Excursionista Anoia
Carrer Crehueta, 33 – Masquefa